top of page

Project Coordinator for Social Impact 

เรากำลังมองหานักประสานงานโครงการฯ  ผู้ที่ชื่นชอบการพูดคุยเจรจากับผู้คน 
มีทักษะการสื่อสารที่ดี  มีความละเอียดรอบคอบ ชอบประเด็นเพื่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่คนไทยสู่สังคม มาร่วมทีมกับเรา

SideKick (www.sidekick.asia) (ไซด์คิก) คือครีเอทีฟ มีเดีย เอเจนซี่ ที่ต้องการใช้งานสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคม เราทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้องค์กรหลักของสหประชาชาติ(UN) องค์กรการศึกษา มูลนิธิ และภาคประชาสังคมต่างๆ ทั้งในไทยและในระดับภมูิภาคเอเชีย เพื่อออกแบบงานรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายละเอียดงาน

1. ประสานงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อขอความร่วมมือฯ

2. ประสานงานกับคนที่เกี่ยวข้องเพื่อเชิญมาร่วมกิจกรรม

3. เขียนสรุปเนื้อหาโครงการ และอัพโหลดลงระบบฯ

4. จัดการรวบรวมข้อมูลโครงการฯ

5. จัดทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดยคุณสมบัติของ Project Coordinator for Social Impact ที่เรามองหา คือ

1. ชอบพูดคุยประสานงานกับผู้คนที่หลากหลาย
2. มีความสนใจประเด็นเพื่อสังคม
3. สามารถเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. สนใจติดตามข่าวสารสังคม เป็นคนที่รักการสื่อสาร และต้องการใช้สื่อเพื่อสร้างสรรค์สังคม
6. ชอบทำงานกับคนอื่น มองความสำเร็จของทีมเป็นสิ่งสำคัญ  
7. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ถ้าคุณต้องการใช้ความสามารถเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ส่ง CV พร้อมทั้งอีเมลแนะนำตัวเอง (cover letter) เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงสนใจทำงานกับ SideKick มาได้ที่ admin@sidekick.asia  ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวบริษัทหรืองานที่เราทำได้ที่
https://www.facebook.com/sidekickasia/
http://www.sidekick.asia/
Contact : admin@sidekick.asia

bottom of page